กลับมาแล้ว “ถนนดอกไม้” จังหวัดพะเยา พร้อมเดินทางกันหรือยัง

ธุรกิจ

By ไตปาเล, อิลกา [บรรณาธิการ.] | กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ [ผู้แปล.]. By ปราโมทย์ ประสาทกุล | ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ | สุภาณี ปลื้มเจริญ. By มัลลิกา พงศ์ปริตร, บรรณาธิการฉบับภาษาไทย | พวงนิล คำปังสุ์, ผู้แปล.

กุหลาบ manta

กุหลาบ manta

โกโปรกลายเป็นโกโก้ครั้น จมหายไปในทุ่งข้าวสาลี ส่วนตัวกีกี้ปลอดภัยดีไม่เป็นไร และนี่คือภาพสุดท้ายของกีกี้และโกโปรคู่ใจ.. เวลาเดินไว รู้ตัวอีกทีก็ไปยืนง่วงๆ อยู่สุวรรณภูมิซะแล้นนน เช้าเกิ๊นนน เครื่องออกหกโมงเป๊ะ อ่าวเฮ้ยย!! By สถาพร ทิพยศักดิ์ | กาญจนา ศรีอังกูร บุนนาค | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาภาษาตะวันตก | ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. By โยะเนะโอะ, อิฌิอิ | ชวาลิน เศวตนันทน์ | กนกวรรณ เกตุชัยมาศ.

กุหลาบ manta